خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

دایره ی فشارها ی امنیتی تنگتر می شود: مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد

سبزآنلاین:مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد.
با بازداشت مسوول دفتر موسوی فشار های امنیتی بر میرحسین موسوی  وارد مرحله ی تازه ای  می شود.


به گزارش کلمه روز گذشته  و در ادامه افزایش محدودیتها مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. هنوز از  چگونگی این  اقدام و اینکه این دستگیری برای بازجویی های  ساده بوده یا غیر از آن اطلاعی در دست نیست اما این اقدام نیروهای امنیتی با توجه  به تشدید محدودیتها از  هفته های گذشته  در جهت بسته تر کردن دایره ی  پیرامون موسوی و محدودیت بیش از پیش برای او  و نیز مقدمه اجرای  برنامه های بعدی مقامات است.
نیروهای امنیتی از  هفته های  گذشته با حضور در اطراف دفتر میرحسین از حضور مراجعین به دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می کنند و آنها را بازداشت و پس از ساعتها بازجویی رها می کنند و یا  به بازداشتگاه برده و تعهد کتبی برای عدم مراجعه مجدد می گیرند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.