خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

دیدار خانواده های شهدای جنبش سبز و زندانیان سیاسی با مهدی کروبی

جـــرس: جمعی ازخانواده های زندانیان سیاسی به همراه چند از خانواده های شهدای جنبش سبز، اواخر هفته گذشته و طی آخرین روزهای ماه رمضان، با مهدی کروبی دیدار و گفتگو کردند.


به گزارش سامانه خبری کلمه، دیدار کنندگان با کروبی، ضمن ابراز تاسف از حملات اخیر لباس شخصی ها و شبه نظامیان به منزل کروبی، مقاومت و ایستادگی وی را ستودند و اینگونه اقدامات را نشان دهنده ناکامی دولت و موفقیت جنبش سبز دانستند.

به گزارش سامانه خبری کلمه، مادر شهید سهراب اعرابی و همسر شهید حسن علی پور از جمله دیدار کنندگان بودند.

بر اساس این گزارش، طی دیدار فوق، خانواده های زندانیان سیاسی از مهدی کروبی خواستند همچون گذشته با صبر و استقامت همیشگی در مقابل خشونت های حامیان حکومت مقاومت کند .

دیدار کنندگان همچنین تاکید کردند که برخوردهای اخیرا صورت گرفته با کروبی، به دور انصاف بوده و تداوم زندانی کردن افراد بی گناهی که تنها جرم شان انتقاد کردن بوده است نیز، نشان دهنده ناکامی دولت در تداوم عملکرد و پیروزی جنبش سبز می باشد.

 طی روزهای اخیر و با گذشت یک هفته پس از حملات خشونت بار شبه نظامیان به منتطقه مسکونی مهدی کروبی، نیروهای امنیتی مجددا مقابل منزل مهدی کروبی مستقر شده و منزل او را در محاصره دارند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.