خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

اعضای بسیج شش ماه از خدمت سربازی معاف می شوند


جــرس: جانشین اداره منابع انسانی ستاد كل نیروهای مسلح با بیان اینکه "حداكثر شش ماه از خدمت سربازی اعضای بسیج برابر مقررات كسر می‌شود"، اعلام کرد که مدت خدمت دوره سربازی مشمولان عادی در سال ٩۰ همچنان ۱٨ ماه خواهد بود كه برای لیسانس ها یك ماه، فوق‌لیسانس ها دو دوماه، دكترا سه ماه و همچنین خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی دو ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا یك ماه كسر خواهد شد.


به گزارش ایلنا، سردار عیسی كمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد كل نیروهای مسلح درنشست خبری امروز در ستاد نیروهای مسلح با بیان اینكه با پیشنهاد ستاد كل نیروهای مسلح و مهلت اجرای مقررات ایثارگران و مددجویان با موافقت فرمانده كل قوا با پایان سال جاری به مدت تمدید شد، افزود: مدت خدمت مشمولان لیسانس یك ماه، فوق‌لیسانس دو ماه، دكتری سه ماه و فوق‌دكترا چهار ماه كسر می‌شود.

او ادامه داد: مدت خدمت فوق‌لیسانس و بالاتر به ازای تحقیق و یا اختراع كه درمورد مسائل نیروهای مسلح و انرژی اتمی ارائه شود براساس ضوابط ابلاغی از سوی ستاد كل نیروهای مسلح دو ماه تا پایان خدمت كسر می‌شود.

كمالی افزود: همچنین سازوكاری اتخاذ می‌شود تا از این پیس سربازان متأهل غیر غایب در استان‌های محل سكونت خود به مشغول خدمت شوند.

او گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كمیته امداد امام كه حداكثر دارای دو فرزند ذكور بالای ۱٨ سال باشند یكی از فرزندانشان از خدمت معاف می‌شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد كل نیروهای مسلح ادامه داد: آن دسته از خانواده‌های شاهد كه دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی باشند یكی از فرزندانشان از خدمت معاف می‌شود.

اوادامه داد: یگانه‌ سرپرست خواهر مجردی كه به سن ٢۴سالگی رسیده از خدمت معاف می‌شود و یكی از فرزندان خانواده‌هایی كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود و یكی از فرزندان خانواده‌هایی كه یك فرزند آنها در حین خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود.

او در مورد كسری خدمت بسیجیان نیز گفت :حداكثر شش ماه از خدمت بسیجیان برابر مقررات احتساب قسمتی از خدمت بسیجیان جزء خدمت دوره ضرورت و قانون و مقررات استخدامی سپاه كسر می‌شود.

كمالی در مورد وضعیت خدمتی فرزندان آزادگان نیزتوضیح داد: یكی از فرزندان آزادگانی كه بیش از 3 سال در اسارت بوده ولی فرزندشان بعد از آزادی به سن سربازی رسیده از خدمت معاف شود.

او گفت: با توجه به معافیت یكی از فرزندان رزمندگان دارای سی ماه سابقه جبهه و جانبازان دارای ٢۵ درصد جانبازی و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظیفه‌ایی كه مدت جبهه آنها كمتر از سی ماه و میزان جانبازی كمتر از ٢۵ درصد باشد كسر می‌شود.

سردار كمالی در این باره گفت: رزمندگانی كه شش ماه تا پایان ٨ ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادی كه ٩ ماه تا پایان ۱۱ ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است وبرای افرادی كه ۱٢ ماه تا پایان ۱۴ ماه سابقه جبهه دارند ۴ ماه كسر خدمت و برای افرادی كه ۱۵ ماه تا پایان ۱٧ ماه سابقه خدمت دارند ۵ ماه كسر خدمت در نظر گرفته می‌شود.

او ادامه داد: برای افرادی كه ۱٨ ماه تا پایان ٢۰ ماه سابقه جبهه دارند شش ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و برای افرادی كه ٢۱ ماه تا پایان ٢٣ ماه سابقه جبهه دارند ٧ ماه كسر خدمت اعمال می‌شود.

او اعلام كرد: میزان كسر خدمت افرادی كه ٢٧ماه تا پایان ٢٩ ماه سابقه جبهه دارند ٩ ماه كسر خدمت اعمال می‌شود.

اوگفت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالای ۱۵ درصد و یكی از فرزندان جانبازان ٢۵درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان ۵۰درصد و بالاتر از خدمت معاف می‌شوند، همچنین از مدت خدمت جانبازان زیر ۱۵ درصد به تناسب كسر می‌شود.

جاشین اداره منابع انسانی ستاد كل نیروهای مسلح گفت: یكی از فرزندان رزمندگان دارای سی ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان دارای ۶۰ ماه سابقه جبهه از خدمت معاف می‌شوند.

او اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه یكی از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافیت صادره مذكور به دلیل فوت استخدام در نیروهای مسلح و غیره منتفی شده می‌توانند با ابطال كارت معافیت صادر شده كارت معافیت جدید را برای نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
كمالی گفت: یكی از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافیت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف می‌شوند همچنین یكی از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافیت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف می‌شود.

اوگفت: تغییرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمی‌شود بنابر این تمام مشمولان و سربازان وظیفه كه در سال ٨٨ و ٨٩ گواهی كسر خدمت دریافت كرده‌اند چه آن را تحویل نیروهای مسلح داده باشند یا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و می‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.

كمالی مجددا تاکید کرد مدت خدمت دوره سربازی در سال ٩۰ همچنان ۱٨ ماه خواهد بود و افزود "سالانه ۶۰ هزار نفر از مشمولان و سربازان غایب را دستگیر می‌كنیم كه امسال این موضوع تشدید خواهد شد."

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.