خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

نگذارید فریاد حق طلبی زندانیان سیاسی بیگناه خاموش شود


جرس: جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای با محکومیت بازداشت دکتر علیرضا رجایی از همه فعالان سیاسی و مدنی خواسته است که نگذارند فریاد حق طلبی زندانیان سیاسی بیگناه خاموش شود و ثابت کنند صدها رجایی و تاج زاده و نوری زاد و رمضان زاده و..... این راه روشن را ادامه خواهند داد.


در بخشی از این بیانیه آمده است: همچنین ما از همه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و شخصیتهای موثر دینی و سیاسی و علمی می خواهیم تا با اولویت بخشیدن به موضوع بازداشت های غیر قانونی و وضعیت اسف بار زندانیان سیاسی از بروز فاجعه قریب پیشگیری کنند. و نباید گذاشت زندان غیر قانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزینه برای حاکمیت اقتدارگرا تبدیل شود . وظیفه همه باورمندان به جنبش سبز درهرکجا هستند افشاگری هرچه بیشتر نسبت به این مظالم و انجام کنش هایی است که حاکمیت را به آزادی این اسیران آزاده در بند وادارد . موج دموکراسی خواهی و تغییرات حادث در کشورهای منطقه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که سرانجام پیروزی با جنبش های مردمی است و عمر حاکمیت های مستبد و اقتدارگرا به هرعنوان و شکل رو به پایان است . جنبش سبز مردم ایران نیزافق روشنی دارد و صبر و استقامت و ایثار سبزهاست که فردای ایران را می سازد ، ایرانی برای همه ایرانیان .به گزارش نوروز متن این بیانیه ای بشرح است:


بازداشت غیر قانونی و ناموجه دکتر علیرضا رجایی همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و علم آموزان دانشگاه را متعجب و متاثر ساخت.
انسانی که اسوه نجابت و اخلاق نیکوست و برای هیچکس حتی دشمنانش بدی طلب نمی کند. کسی که همه اندیشه است و دلسوزی و به رغم موقعیتهای فراوان پیشرفت شخصی همه تنگناها را به جان خریده است تا ایران عزیز اعتلا یابد و حتی وقتی حق مسلم او در انتخابات مجلس ششم ناجوانمردانه ضایع و ناعادلانه به حداد عادل هدیه شد برای تداوم اصلاحات خم به ابرو نیاورد و محکم و استوار در کنار همه اصلاح طلبان به فعالیت مضاعف اهتمام ورزید.او جز در عرصه اصلاح طلبی و درچارچوب قانون ومدنیت ره نپیموده است. اینک این شخصیت والا اسیر دست تطاول کودتا گرانی است که جز زدن وبستن و گرفتن و ارعاب کاری بلد نیستند و جز تیغ و درفش ابزاری برای اداره اموردر دست ندارند. دریغا ایران که به دست این خودپرستان و سرکوبگران ویران شود.بازداشت دکتر علیرضا رجایی بارزترین نشانه دیگری از محو و زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی درکشوراست و تداوم اینگونه بازداشتها نشان می دهد که اقتدار گرایان حاکم متقلب، در مانده در برابر پویایی جنبش سبز دموکراسی خواهی و تحول طلبی ایرانیان آخرین نفسهای خود را می کشند و دیر نیست که باید پاسخگوی این همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته ترین افراد این ملت روا می دارند و انجام می دهند.این بیداد گران حتی از زندانیان خود نیز در هراس هستند و به رغم در دست داشتن همه رسانه های جمعی و بستن همه راههای اطلاع رسانی مستقل از اینکه ندای دادخواهی این زندانیان به گوش مردم برسد دچار وحشت و کابوس هستند و گرنه چرا ماههاست که هیچکس نباید بداند سید مصطفی تاجزاده کجاست؟ وچرا وی از اولیه ترین حقوق خود یعنی ملاقات با بستگان درجه اول خود محروم شده است؟ و یا چرا دکتررمضان زاده و نوری زاد بر خلاف همه قوانین و آیین نامه های موجود باید در زندانهای انفرادی به سر برند؟ وچرا...


جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت بازداشت دکتر علیرضا رجایی اعلام می دارد دیگرهیچ باور وامیدی به نهادهای قضایی و نظارتی در داخل ندارد اما مطمئن است که روز پیروزی جنبش سبز نزدیک است چراکه به این آیه الهی ایمان دارد"وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون"(وبزودی ظالمان خواهند دانست که به چه دوزخ انتقامی بازگشت می کنند) . ما در همین جا از همه فعالان سیاسی و مدنی می خواهیم نگذارند فریاد حق طلبی زندانیان سیاسی بیگناه خاموش شود و ثابت کنند صدها رجایی و تاج زاده و نوری زاد و رمضان زاده و..... این راه روشن را ادامه خواهند داد. همچنین ما از همه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و شخصیتهای موثر دینی و سیاسی و علمی می خواهیم تا با اولویت بخشیدن به موضوع بازداشت های غیر قانونی و وضعیت اسف بار زندانیان سیاسی از بروز فاجعه قریب پیشگیری کنند. و نباید گذاشت زندان غیر قانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزینه برای حاکمیت اقتدارگرا تبدیل شود . وظیفه همه باورمندان به جنبش سبز درهرکجا هستند افشاگری هرچه بیشتر نسبت به این مظالم و انجام کنش هایی است که حاکمیت را به آزادی این اسیران آزاده در بند وادارد . موج دموکراسی خواهی و تغییرات حادث در کشورهای منطقه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که سرانجام پیروزی با جنبش های مردمی است و عمر حاکمیت های مستبد و اقتدارگرا به هرعنوان و شکل رو به پایان است . جنبش سبز مردم ایران نیزافق روشنی دارد و صبر و استقامت و ایثار سبزهاست که فردای ایران را می سازد ، ایرانی برای همه ایرانیان .


جبهه مشارکت ایران اسلامی
05/02/1390

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.