خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

دامنه بازداشت روزنامه نگاران، اینبار زدن به خودی هاشون


جرس: دامنه بازداشت روزنامه نگاران، به خبرگزاری دولتی ایرنا هم رسید.

به گزارش ايرنا، صبح امروز شش نفر از عوامل ناشناس با حضور در منزل منوچهر تمري خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در سنندج وي را بازداشت كردند. 

اين افراد، بدون ارائه هرگونه توضيح و يا معرفي خود، پس از بازرسي منزل تمري، كامپيوتر و لب تاپ او را نيز با خود بردند.

این خبرگزاری نوشته است: خبرنگاران ايرنا مركز كردستان در ماههاي اخير كه اين استان با ناامني مواجه شده است، نقش مهمي در اطلاع رساني به موقع از حوادث كردستان داشته اند.
قابل ذكر است در هفته هاي گذشته درپي انتشار اخباري از عمليات تروريستي در سنندج رئيس و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي براي اداي برخي توضيحات به اداره كل اطلاعات كردستان احضار و به آنها گفته شده بود از پوشش اخبار اقدامات تروريستي صورت گرفته در استان خودداري كنند، كه اين درخواست به دليل مغايرت با رسالت ذاتي خبرگزاري جمهوري اسلامي با مخالفت مواجه شده بود.

گفتنی است مراجعه افراد ناشناس و بازداشت روزنامه نگاران و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی طی دو سال گذشته شدت بیشتری گرفته است. 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.