خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه سال جدید، به ۸۰۷۹۱ مورد رسیده است


جــرس: بنا به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی فروردین ماه سال ۱۳۹۰ ۸۰۷۹۱ مورد نقض حقوق بشر در ۲۰۳ مورد توسط منابع رسمی و مستقل انتشار یافته و به ثبت رسید.


بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق شهروندان در حوزۀ کارگری، دانشجویی، زندانیان، اقلیت های قومی و مذهبی، زنان و همچنین تحدید آزادی های اندیشه و بیان و موضوع اعدام ها، به شرح زیر است:

کارگران
بر اساس این گزارش، در فرورین ماه امسال، ۷۸۸۳۰ نقض موردی حقوق کارگران در ایران ثبت شده است، که با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۹۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین در تعداد موارد نیز افزایش ۵۱% را شاهد بوده‌ایم.

در ماه گذشته ۵ کارگر نیز به علت فعالیت کارگری از سوی نیروهای امنیتی احضار و ۵ تن هم بازداشت شدند که این بازداشت‌ها مربوط به مهندسان شرکت پتروشیمی جم می‌باشد.

اقلیت‌های مذهبیایین گزارش می افزاید در طول ماه گذشته تعداد ۲۷ نقض موردی حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران به ثبت رسید و حداقل ۱۶ نفر از شهروندان با گرایش‌های مختلف مذهبی غیر از اسلام شیعی بازداشت و ۱ نفر از سوی مراجع قضایی احضار شد. هم چنین در ۴ مورد نیز نیروهای امنیتی از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در ایران ممانعت به عمل آوردند.

اقلیت‌های قومیدر فروردین ماه، تعداد ۱۳۴ نقض موردی حقوق اقلیت‌های قومی در ایران به ثبت رسیده است، که در تعدادی موارد افزایش ۵۶% را شاهد بوده‌ایم.

زنان
در ماه گذشته تعداد ۶ نقض موردی حقوق زنان به ثبت رسیده است و از این آمار ۳ مورد آن مربوط به صدور احکام دادگاه‌های انقلاب برای فعالین این حوزه بوده است. هم چنین ۲ مورد بازداشت زنان و یک مورد خودسوزی زنان در این ماه به ثبت رسیده است.
با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۵۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین در تعداد موارد نیز افزایش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم.

اعدام
در این ماه تعداد ۲۹ گزارش نقض موردی حقوق بشر رخ داده است که از این تعداد ۸ مورد مربوط به صدور حکم اعدام و ۱۶ مورد آن مربوط به اجرای این حکم بوده است.
چهار تن از اعدام شدگان در ملا عام اعدام شدند و اجساد ۵ اعدامی نیز به خانواده ایشان تحویل نشد. دو تن از اعدام شدگان زن بوده‌اند.

دانشجویان
در طی ماه گذشته تعداد ۳۹ نقض موردی حقوق دانشجویان به ثبت رسیده است و بر همین اساس در محدوده زمانی مذکور یک تن بازداشت، پنج تن محاکمه و بیست نفر نیز به کمیته انضباطی احضار شدند، طبق رای کمیته انضباطی برای ۴ دانشجو ۷ ترم تعلیق از تحصیل صادر شد و دو دانشجو نیز از تحصیل محروم شدند.

زندانیانبر اساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری تعداد ۱۶۱۲ نقض موردی حقوق زندانیان به ثبت رسیده است، که
این آمار شامل دستکم ۴۰ مورد اعمال محدودیت مضاعف بر زندانیان ائم از ممانعت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و ۱۲ مورد بلاتکلیفی می‌باشد. هم چنین در ۵ مورد نیز مسئولان از رسیدگی پزشکی به زندانیانی که سلامت جسمی ایشان در معرض خظر جدی قرار داشته است، سربازدند.
از سویی ۲ تن از زندانیان نیز در اعتراض به موارد متعددی منجمله شرایط نامطلوب زندان، رفتار نامناسب مسئولان و یا بلاتکلیفیشان دست به اعتصاب غذا زدند.
هم چنین در ۱۹ مورد زندانیان - اکثرا جهت اعمال فشار- به انفرادی منتقل شدند و ۲ تن از ایشان نیز در همین راستا به زندانی دیگر که عموما با محل زندگی خانواده‌ها فاصله طولانی دارد، تبعید شدند.

اندیشه و بیاندر این ماه تعداد ۵۳ نقض موردی حقوق شهروندان در حوزه اندیشه و بیان به ثبت رسیده است و آمار مورد اشاره، مربوط به بازداشت ۶ تن از فعالین سیاسی مدنی با گرایش‌های مختلف و ۱۲ نفر نیز از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند.

نقض حقوق بشر و تضییع حقوق شهروندان، کماکان در ایران ادامه دارد، و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را در رابطه با این نقض مستمر حقوق انسانی محکوم کرده است.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.