خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

سخنرانی رحیم مشایی نیمه تمام ماند

جــــرس: در ادامه اعتراضات و واکنش ها نسبت به مواضع و اظهارات اخیر مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، جمعی از رزمندگان استان کردستان، حضور غیر مترقبه و سخنرانی وی را نیمه تمام گذاشتند.


به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، شامگاه جمعه ٢٢ امرداد ماه، جمعی از رزمندگان استان کردستان که منتظر سخرانی احمدی نژاد بودند، زمانی که با حضور ناگهانی و سخنرانی اسفندیار رحیم مشایی روبرو شدند، دست به اعتراض زده و با برخاستن از جای خود خواستار قطع سخنرانی وی و ترک تریبون شدند؛ که در واکنش به این اعتراضات، مشایی مجبور شد تریبون را ترک کرده و آن را در اختیار رئیس دولت قرار دهد.


این گزارش می افزاید "احمدی نژاد نیز وقتی در پشت تریبون قرار گرفت، سخنان خود را با مباحثی پیرامون مشایی و اعتراضات شروع کرد که این موضوع "شگفتی و تعجب" بسیاری از افراد حاضر را به دنبال داشت."

گفتنی است احمدی نژاد در سخنان شامگاه جمعه خود، مجددا تاکید کرد "مشایی فردی با خدا و با تقواست" و در اظهار نظری، وی را با شهید بهشتی و شهید رجایی مقایسه کرد.


گفتنی است رحیم مشایی بعد از انتقاداتی که به اظهارات در جریان همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور، که ادعای صدور "مکتب ایران" به جای اسلام را داشت، صورت گرفت، طی واکنشی، از شکایت خود به مراجع قضایی خبر داد.


طی هفته های اخیر، واکنش های بسیاری از سوی مقامات و شخصیت های سیاسی ، مذهبی و نظامی کشور نسبت به اظهارات رحیم مشایی صورت گرفته، که برخی از آنان، وی را "مجرم علیه امنیت ملی" نامیده و خواستار برخورد با وی شده اند.


این درحالیست که محمود احمدی نژاد، کماکان در موضع حمایت قاطع از اسفندیار رحیم مشایی بوده و طی سخنانی کوتاه که شامگاه جمعه آنرا ایراد کرد، او را همردیف و مشابه مرحوم بهشتی و رجایی دانست.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.