خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

دومین تعویق دادگاه محبوبه کرمی، به دلیل عدم حضور قاضی

جرس: به دلیل عدم حضور قاضی شعبه 26، پیرعباسی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محبوبه کرمی برای بار دوم به تعویق افتاد. به گفته وکیل کرمی، جلسه دادگاه به روز شنبه 23 مردادماه انتقال یافت.به گزارش تغییر برای برابری، اکنون 161 روز از بازاداشت محبوبه کرمی می گذرد و با وجود نظر پزشکی قانون و پزشک داخل زندان مبنی بر اینکه حضور در زندان باعث افزایش بیماری افسردگی وی می شود، قرار بازداشت وی تقلیل نیافته است.محبوبه کرمی فعال جنبش زنان وعضو کمپین یک میلیون امضا، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی برای پنجمین بار دستگیر و روانه بند ۲ الف سپاه شد.


وی بیش از ۸۰ روز در این بند نگهداری و سپس به سلول زندانیان سیاسی در بند نسوان اوین، اتاق ۵ ، بند ۲ بالا منتقل شد. بار اول و دوم بازداشت وی در رابطه با حوادث ۱۸ تیر بود. بار سوم، ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و فعالان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد.


در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده است.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.