خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

محمد مصطفایی: سکينه محمدی زبان فارسی را خوب متوجه نمی شد

جــــرس: محمد مصطفايی، وکيل سکینه محمدی، که در ايران محکوم به اعدام شده است، می گويد که موکل او بدليل ضعف در زبان فارسی، معنی بسياری از اصطلاحات حقوقی را متوجه نمی شده است.


به گزارش تایمز، مصطفايی در مقاله ای که برای آن روزنامه چاپ انگلستان نوشته، خاطرنشان می کند "چيزی که کار سکینه محمدی آشتيانی را مشکل می سازد، اين است که زبان مادری او ترکی آذری می باشد و به همين دليل او اکثر مطالب گفته شده در دادگاه را درک نکرده و متوجه نشده است."


وی تاکید می کند مبارزه بين المللی برای لغو حکم سنگسار و اعدام سکينه محمدی، سرويس های اطلاعاتی ايران را خيلی عصبانی کرده است و اکنون آنها شروع به بازی سياسی کرده اند.


سکينه محمدی آشتيانی که به اتهام زنای محصنه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، پيش از اين برای اين اتهام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شده، اما بار ديگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد، که اين دادگاه خانم محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسيله دار محکوم کرد.


در حال حاضر حکم سنگسار محمدی آشتيانی، با فشارهای جهانی و داخلی، متوقف شده است، اما حکم به دار آويختن وی نیز، که در نتيجه فشارهای بين المللی متوقف شده است، کماکان قابل اجراست.


مدتی کوتاه پس از خروج مصطفايی که برای گريز از بازداشت خود، ابتدا به ترکيه و از آنجا به نروژ رفته بود، آشتيانی در مقابل دوربينهای تلويزيون ايران ظاهر شد و به آگاهی از نقشه قتل همسرش اعتراف کرد.


مصطفايی در اين خصوص نیز می نويسد : "قبل از انجام مصاحبه تلويزيونی او را شکنجه کرده اند و تنها بعد از اين او به تکرار آن دروغها راضی شده است."


مصطفایی همچنین تاکید کرد که رفتار بد نيروهای امنيتی ايران با وی در اين کشور برخوردی رايج است؛ چرا که در ايران دو نوع قانون وجود دارد. اولی قانون قانونی است که به همه مربوط می شود و دومی قانون خودسرانه ای است که نيروهای امنيتی آنرا تعيين می کنند."

به گفته این وکیل دادگستری، تاثير نيروهای امنيتی بر دستگاه قضايی ايران خيلی زياد است و اگر وضعيت به اين گونه پيش رود، در کشور قانونهای معمولی که نه، بلکه تنها قوانينی که به نفع رژيم است کاربرد خواهند داشت

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.