خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

دادگاه عماد بهاور برگزار نشد

جرس: دادگاه عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی برگزار نشد.

به گزارش میزان خبر، دادگاه بهاور، رییس شاخه جوانان نهضت آزادی که قرار بود امروز 27 مرداد ماه برگزار شود، به رغم حضور قاضی صلواتی، به علت غیبت نماینده دادستان برگزار نشد.

گفتنی است عماد بهاور در یک سال گذشته تا کنون چهار بار بازداشت شده که از زمان بازداشت آخر در اسفند ماه تا کنون در زندان اوین به سر برده است

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.