خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

حذف 23 هزار پست سازمانی در راستای طرح دور کردن تهران نشینان از پایتخت

جرس: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد، از حذف 23 هزار پست سازمانی خبر داد و گفت: در برنامه خروج از تهران در مرحله اول شرکت ها و در مراحل بعدی موسسات پژوهشی و آموزشی، سازمان های وابسته و همچنین معاونت وزارتخانه‌ها که قابل انتقال هستند، قرار دارند.به گزارش مهر، لطف الله فروزنده با حضور در شانزدهمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی 10 برنامه را برای "تحول در نظام اداری" کشور مهم دانست و افزود: استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکززدایی، افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختار و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع از جمله مباحثی است که به جد پیگیر آن هستیم.


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد به بحث خروج کارمندان از تهران و مصوبه دولت مبنی بر خروج 40درصد نیروهای دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: علت این مصوبه آن بود که خود دستگاه‌های اجرایی برای خروج از تهران متقاضی بودند، ما هم با توجه به این تقاضاها مقدمه و زمینه کار را فراهم کردیم.وی تجربه "موفق" سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خروج از تهران را "ارزنده" ارزیابی کرد و مدعی شد: از 108کارمند این سازمان تنها 20 نفر برای خروج از تهران مشکل داشتند که در حال حل مسائل مربوط به انتقال آنها هستیم.فروزنده ساماندهی تهران را نتیجه تمرکززدایی دانست و اظهار عقیده کرد: برای اینکه بتوانیم امور مربوط به تهران را ساماندهی کنیم، نیازمند این هستیم که بسیاری از معاونتها و پستهایی که بودن آنها ضرورتی در تهران را ندارد را به شهرهای دیگر منتقل کنیم که در همین راستا حدود 23 هزار پست را در تهران حذف کردیم.وی افزود: در مرحله اول شرکت ها و در مراحل بعدی موسسات پژوهشی و آموزشی، سازمان های وابسته و همچنین معاونت‌های وزارتخانه ها که قابل انتقال هستند، در برنامه خروج از تهران قرار دارند.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد ادامه داد: زمانی که این برنامه ها محقق شد و پست های غیر لازم از تهران خارج شدند، می توان ستاد مرکزی را در تهران ساماندهی کرد.فروزنده همچنین ادعا کرد: برای افزایش رضایت مردم و بالا رفتن سرعت کارها 23 خدمت را تعریف کرده ایم که به صورت الکترونیک به مردم ارائه خواهند شد.


در زمان انتقال کارمندان سازمان میراث فرهنگی، بخش اعظمی از آنان نسبت به این انتقال اعتراض داشتند و اعتراض خود با دو تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی نشان دادند. آن ها همچنین در هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد، با صدای بلند فریاد زدند که نمی خواهند از تهران خارج و به شیراز منتقل شوند.


بسیاری معتقدند تلاش دولت برای خلوت کردن سریع پایتخت، جلوگیری از تجمعات و حرکات اعتراضی با جمعیت های بسیار بالا ست تا به نحوی امنیت حکومت را تامین کرده باشد.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.