خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

خبرگزاری ایرنا، تحت امر نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد


جـــرس: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) زیر نظر نهاد رئیس جمهوری قرار می گیرد.


به گزارش این خبرگزاری، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، با ارسال نامه ای به لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت، از موافقت احمدی نژاد با "قرار گرفتن ایرنا زیر نظر دفتر رئیس جمهوری" خبر داد.


بر اساس این گزارش، موافقت رئیس دولت با وضعیت فعلی ایرنا، پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، طی نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، درخواست مستثنی شدن ایرنا از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی را مطرح کرد که این درخواست مورد موافقت رهبری قرار گرفت.


جوانفکر پیشتر طی نامه ای به رئیس دولت، با استناد به سخنان رهبری در خصوص جایگاه سازمان خبری رسمی کشور به عنوان "نبض تپنده نظام" ، خواستار آن شده بود تا ایرنا در ساختار تشکیلاتی دولت در جایگاه شایسته ای قرار گیرد.


گفتنی است خبرگزاری جمهوری اسلامی با ۷۶ سال فعالیت رسانه ای، هم اکنون دارای شصت دفتر نمایندگی در مراکز استانها و شهرستانهای مهم کشور و سی دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان است .

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.